Instalacje

Jak działa maszyna do montażu powierzchniowego SMD i jak ją prawidłowo obsługiwać? Odpowiadają eksperci z firmy Messer

• Zakładki: 239


Jedną z najczęściej stosowanych metod łączenia komponentów elektronicznych jest montaż SMD. W przypadku seryjnej produkcji elektronicznej proces odbywa się automatycznie z wykorzystaniem wysoce wydajnych maszyn SMD, które działają na podobnej zasadzie jak linie produkcyjne.  Nie tylko odpowiadają za precyzyjne umieszczenie komponentów na płytce drukowanej PCB i ich przytwierdzenie za pomocą roztopionej pasty lutowniczej, ale również monitorowanie i kontrolowanie jakości montażu. 

Jak działa maszyna do montażu powierzchniowego SMD?

Maszyna do montażu powierzchniowego SMD składa się z kilku podzespołów, takich jak stacje: lutownicza, montażowa, odprowadzenia ciepła i kontrolna. Stacja lutownicza, wykorzystująca dysze powietrzne lub gorące powietrze (stacje hot air) do topienia pasty lutowniczej, odpowiada za nanoszenie jej na powierzchnię płytki drukowanej.  Stacja montażowa służy do umieszczania komponentów elektronicznych na powierzchni płytki drukowanej. Głowica zasysa komponent z podajnika na miejsce przeznaczenia na płytce PCB.  Większość maszyn ma kilka głowic pracujących jednocześnie, by zmniejszyć czas produkcji.  Stacja odprowadzenia ciepła służy do usuwania nadmiaru ciepła z elementów podczas procesu termoprasowania.  Gdy temperatura zostaje obniżona, spoiwo lutownicze krzepnie, zamieniając się w trwałe połączenie elektryczne.  Natomiast stacja kontrolna sprawdza, czy elementy zostały zamocowane na płytce w sposób poprawny, zajmując się również kontrolą jakościową powstałego produktu. Maszyny do montażu powierzchniowego SMD zostały zaprojektowane w ten sposób, by zmniejszać liczbę błędów i odpadów produkcyjnych. 

Jak prawidłowo obsługiwać maszynę SMD?

Zanim przystąpisz do lutowania komponentów elektronicznych, sprawdź, czy maszyna SMD jest odpowiednio skonfigurowana, a wszelkie ustawienia poprawne. Upewnij się, że po przyłożeniu szablonu w formie sita do płytki drukowanej, otwory sita znajdują się w takich miejscach, że odsłaniają wyłącznie punkty lutownicze płytki PCB. Sprawdź, czy maszyna dostarcza odpowiednie napięcie i prąd do podzespołów elektronicznych oraz odpowiedni sygnał sterujący do sterownika maszyny SMD. Po uruchomieniu maszyny należy ustawić odpowiednie parametry, takie jak m.in. czas cyklu i ilość produktów. Ważne jest również, aby utrzymywać czyste otoczenie pracy i stosować się do wszelkich procedur bezpieczeństwa. Po zakończeniu pracy należy wykonać czyszczenie i konserwację maszyny oraz sprawdzić jej stan techniczny.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
100 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *